Rent2Own Myanmar

Rent2Own Myanmar


Rent2Own Myanmar နှင့်ချိတ်ဆက်၍ XtraSure ဆိုင်တွင် iPhone, iPad, Apple Watch, iMac နှင့် MacBook များကို အရစ်ကျကာလအနေနဲ့ 6လ /9လ /12လ အထိ လျောက်ထားဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

R2O ဖြင့်ဝယ်ယူမှုများကို XtraSure ဆိုင်ခွဲများ အားလုံးတွင် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ အခြားသော အပြောင်းအလဲများရှိပါကလည်းအချိန်နှင့် တပြေးညီအသိပေးဖော်ပြပေးပါမည်။

 

How to Apply?

 • အရစ်ကျဝယ်ယူလျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် R2O Facebook Page/Hotline Phone Number မှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ လျှောက်ထားရနိုင်သလို၊ XtraSure ဆိုင်ခွဲများတွင်လည်း လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ လျှောက်ထားနိုင်အောင် စီစဥ်ပေးထားပါသည်။

 

Useful Contact Information

 • R2O သို့ဆက်သွယ်လိုလျင် Hotline No. 09 765 433822 အားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Hotline No.အား ဆက်သွယ်၍မရရှိပါက ဤ Link တွင်ဖြည့်ပေးပြီး summit လုပ်ဆောင်ပါက R2O မှ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Link - https://forms.gle/pB58wAKwPiAALqky6
 • XtraSure Hotline Phone Number များမှတဆင့်လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 


Requirements

လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သော အမျိူးအစားအလိုက် စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ အဓိက လိုအပ်သောအချက်များကို ဦးစားပေးအနေဖြင့်ဖော်ပြရလျှင်

 • မှတ်ပုံတင် (မူရင်း)
 • သန်းခေါင်စာရင်း (မူရင်း)
 • ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
 • အိမ်သုံးအခွန်စာရွက်တစ်မျိုးမျိုး (ဥပမာ- အနီးစပ်ဆုံးလအတွက် ပေးဆောင်ပြီးသောမီတာခွန်၊ ရေခွန်၊စသည်...)
Processing Time ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း လျှောက်ထားပြီး (၃) နာရီ မှ (၄) နာရီအတွင်း ဝယ်ယူခွင့်ပြုချက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ (လျှောက်ထားသော အချက်အလက်ပြည့်စုံမှု နှင့် R2O ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။)
Approval Loan Amount ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ၏ တစ်ဆ (သို့) တစ်ဆခွဲရှိသော ပမာဏရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးလျှောက်ထားမှုများအတွက် အများဆုံး ပမာဏအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ (R2O ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ)
Down Payment Policy
 • မိမိဝယ်ယူမည့် Device ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ Down Payment ပေးသွင်းမှုများကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
 • အနည်းဆုံး (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းမှစတင်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Interest Rate
 • အတိုးနှုန်းထားနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက R2O ၏ Hotline No. 09 765 433822 အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Requirements

လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သော အမျိူးအစားအလိုက် စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ အဓိက လိုအပ်သောအချက်များကို ဦးစားပေးအနေဖြင့်ဖော်ပြရလျှင်

 • မှတ်ပုံတင် (မူရင်း)
 • သန်းခေါင်စာရင်း (မူရင်း)
 • ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
 • အိမ်သုံးအခွန်စာရွက်တစ်မျိုးမျိုး (ဥပမာ- အနီးစပ်ဆုံးလအတွက် ပေးဆောင်ပြီးသောမီတာခွန်၊ ရေခွန်၊စသည်...)

 

Processing Time

ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း လျှောက်ထားပြီး (၃) နာရီ မှ (၄) နာရီအတွင်း ဝယ်ယူခွင့်ပြုချက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ (လျှောက်ထားသော အချက်အလက်ပြည့်စုံမှု နှင့် R2O ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။)

 

Approval Loan Amount

ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ၏ တစ်ဆ (သို့) တစ်ဆခွဲရှိသော ပမာဏရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးလျှောက်ထားမှုများအတွက် အများဆုံး ပမာဏအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ (R2O ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ)

 

Down Payment Policy

 • မိမိဝယ်ယူမည့် Device ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ Down Payment ပေးသွင်းမှုများကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
 • အနည်းဆုံး (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းမှစတင်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

 

Interest Rate

 • အတိုးနှုန်းထားနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက R2O ၏ Hotline No. 09 765 433822 အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါဖော်ပြအချက်များအားလုံးသည် R2O မှ သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များသာ မှီငြမ်း၍ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလအလျောက်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။